Skip to content

Profesjonell bemanning til industrien

Leverandør av kvalifisert personell til det globale markedet innen energi og industri

Vi tilbyr fleksible og effektive bemanningsløsninger til industrien.

Vårt fokus er tosidig, det ene er å gi våre medarbeidere et stabilt og godt arbeidsforhold, med stort fokus på HMS. På andre siden skal vi supplere våre kunder med høyt kvalifisert personell og utstyr til deres prosjekter, effektivt og sømløst. Styringssystemet vårt er sertifisert ISO 9001: 2015. Som kunde eller ansatt i Drift Sør skal du alltid føle deg ivaretatt.

Hva leverer vi

  • Prosjektledere, site-managere, formenn og BASer
  • Mekanisk motasje og completion
  • Elektro, høyspent, svakstrøm styringssystem
  • Plate, rør og sveis
  • Serviceingeniører, trykktestere
  • Industrimekanikere
  • Og mye mer