Skip to content

Medarbeider

Som utleid medarbeider finner du informasjon om ditt arbeidsforhold hos oss i din innloggingsportal.

For mer utfyllende informasjon kan du logge inn i vår personalhåndbok med din brukerprofil hos oss. Her vil du blant annet finne informasjon om forsikringer, pensjon, ferie og velferdsordninger mm.

Lønnskalender

Lønn utbetales en gang pr. mnd.

2023:

20.01

20.02

20.03

20.04

19.05

20.06

20.07

18.08

20.09

20.10

20.11

20.12