Skip to content

Medarbeider

Som utleid medarbeider finner du informasjon om ditt arbeidsforhold hos oss i din innloggingsportal.

For mer utfyllende informasjon kan du logge inn i vår personalhåndbok med din brukerprofil hos oss. Her vil du blant annet finne informasjon om forsikringer, pensjon, ferie og velferdsordninger mm.

Lønnskalender

Lønn utbetales en gang pr. mnd.

2021:
20. Januar
19. Februar
19. Mars
20. April
20. Mai
18. Juni
20. Juli
19. August
20. September
20. Oktober
18. November
20. Desember