Skip to content

Medarbeider

Som utleid medarbeider finner du informasjon om ditt arbeidsforhold hos oss i din innloggingsportal.

For mer utfyllende informasjon kan du logge inn i vår personalhåndbok med din brukerprofil hos oss. Her vil du blant annet finne informasjon om forsikringer, pensjon, ferie og velferdsordninger mm.

Lønnskalender

Lønn utbetales en gang pr. mnd.

2022:

20.01

18.02

18.03

20.04

20.05

20.06

20.07

19.08

20.09

20.10

18.11

20.12