Skip to content

Kvalitet/HMSK

Næringslivet i dag krever fleksible bemanningsløsninger og personell av høy kvalitet, som jobber etter gjeldende lover og forskrifter. I Drift Sør er god forretningsmoral, etikk, helse, miljø og sikkerhet et stort fokus. Dette gir oss et konkurransefortrinn hos våre kunder, og gjør oss samtidig til en attraktiv arbeidsgiver.

I Drift Sør jobber vi systematisk og kontinuerlig med forbedring av våre HMS og kvalitetsstyringssystem, som forøvrig er ISO 9001:2015 sertifisert. Dette innebærer at vårt kvalitets- og styringssystem er inkludert i våre daglige arbeidsprosesser, og godkjent i henhold til ISO-standarden.

Våre kjerneverdier er åpenhet, fleksibilitet og tillit. HMS er en sterkt prioritet i Drift Sør AS. Vårt mål er ingen ulykker, ingen skader på personell og ingen negativ påvirkning av det ytre miljø. For å redusere risiko i prosjekter fokuserer vi på god kommunikasjon og rett opplæring for den ansatte.

Selskapet gjennomfører årlige HMS/kvalitetsrapporter. Dette er sett i forhold til innrapporterte hendelser, avvik og forbedringstiltak sendt inn fra ansatte. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet.