Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er sterkt prioritert i Drift Sør AS. Vårt mål er ingen ulykker, ingen skader på personell og ingen negativ påvirkning av det ytre miljø

For å redusere risiko i prosjekter fokuserer vi på god kommunikasjon og rett opplæring for den ansatte.

Våre kvalitetsrutiner i  henhold til iso 9001.

Våre kvalitetssystemer følger iso 9001.
Drift Sør - © 2016 - 2020 Alle rettigheter.